Vi ber dig att du vidarebefordrar dina fråge på engelska. Om du vill kontakta oss och behöver översättning du vara noga med att kontrollera “behöver översättning rutan så att vi kan hjälpa dig bättre. Svaret du får tillbaka kommer att skrivas på engelska formen.